Home » O NAS

O NAS

diabprzezPolskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Gminne w Zawidzu
Powstało w 1999 r. Jego działalność została zapoczątkowana przez kilka osób, na czele z Henrykiem Jakubowskim z Żabowa. Został On wybrany na pierwszego Prezesa Zarządu i funkcję tą pełni do dzisiaj.
Celem działania Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła Gminnego w Zawidzu jest:
1) opieka i pomoc dla ludzi chorych na cukrzycę, ochrona interesów członków stowarzyszenia wobec władz państwowych, terenowych i samorządowych i innych organizacji,
2) dbanie o jakość leczenia cukrzycy poprzez właściwe wykreowanie systemu lecznictwa diabetologicznego, w którym opieka lekarska będzie spełniała najwyższe standardy światowe, a koszty utrzymania chorego nie będą prowadziły do jego degradacji materialnej,
3) poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji diabetyków.
4) integracja środowiska chorych poprzez właściwe kształtowanie wzajemnych stosunków. opartych na zasadzie równości praw i obowiązków, wzajemnej pomocy, życzliwości oraz szacunku i koleżeństwie,
5) tworzenie prężnych struktur stowarzyszenia dzięki docenianiu i wsparciu społecznej pracy, zapału i zaangażowania działaczy,
6) pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów zdrowotnych i bytowych chorych na cukrzycę,
7) wspieranie finansowe działalności stowarzyszenia zgodnie z odrębnymi przepisami,
8) zabezpieczenie prawa do zajmowania stanowisk we wszystkich sprawach publicznych, stanowiących statutowy przedmiot zainteresowań stowarzyszenia,