Home » ZARZĄD

ZARZĄD

 Zarząd  Koła:
1.Henryk Jakubowski-Prezes Zarządu
2.Andrzej Sławomir Kanigowski-Wiceprezes Zarządu
3.Teresa Piasecka- Skarbnik
4.Zofia Spłocharska-Sekretarz
5.Jadwiga Łaszczewska–Członek Zarządu
6.Romualda Szuszczewicz-Członek Zarządu
7.Franciszek Łaszczewski-Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
1.Bożena Sobczyńska-Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2.Anna Ligowska-Członek Komisji Rewizyjnej
3.Teresa Babecka-Członek Komisji Rewizyjnej